Manaies de Mieres

El Manípul de Manaies i Botxins de Mieres ha estat vinculat, des del seu naixement, a la festa dels Dolors, i més concretament a la tradicional Processó de la Mare de Deu dels Dolors que es celebra el divendres abans del diumenge de Rams.

El diàleg que es recita com a introducció a la Processó es la representació escrita per Fra Antoni de Sant Jeroni el 1773, i si tenim en compte que la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors fou fundada a Girona el 22 de juny de 1687, a Besalú el 1699, i que el seu fundador, el doctor Jerònim, clergue de Barcelona, era alhora Prior del Santuari del Collell (1686-1736), molt a prop del poble de Mieres, cal pensar que la creació de la Confraria dels Dolors de Mieres devia ésser també al començament del segle XVIII. Tot això ens porta a la conclusió, que de bon principi els pietosos confrares organitzaven la Processó dels Dolors, i més tard, en popularitzar-se el text i la representació de l’esmentat Fra Antoni de Sant Jeroni, que es difongué ràpidament, processó i representació de la Passió s’uniren en un sol acte.

Unes de les escenes que es conserven de dita representació, és un diàleg entre el Sanedrí i Judes, i entre el Capità dels Armats i Jesús. Tot això ens porta a afirmar que la presència dels Manaies a la Processó ja es donava en el segle XVIII.

ENTITAT MANAIES DE MIERES
Parròquia de Sant Pere, 1. 17830 Mieres, la Garrotxa
Telèfon: 972 582 627  –  653 65 06 71

 

Tornar a entitats

Comments are closed.